Boomverzorging

 

 Boomonderzoek

 Contact

 Privacyverklaring

 Realisatie

 

 Projecten

 Certificeringen

 Vacatures

Klapstraat 1b

6654 AL Afferden (Gld)

info@boomelement.nl

tel: 026-848 4328

tel: 0487-511 504

Boomverzorging

Realisatie

Boomonderzoek & -advies

Duurzaamheid en certificeringen


BOOM element streeft naar het herstellen, in stand houden en verbeteren van biodiversiteit. Op het gebied van klimaat voeren wij beleid welke geïntegreerd is in ons CO2-management-systeem. Doelstelling tot 2025 zijn hierin vastgesteld. We zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onze werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we actief beleid voeren om milieu-onvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden. Ten aanzien van circulariteit hebben wij als hoofddoel gesteld dat afval van nu, de grondstoffen zijn voor later. Afval kan opnieuw worden gebruikt. Hierbij wordt gelet op het inkopen en aanbieden van duurzame alternatieven en omzetten van afvalstoffen in producten. BOOM element voert beleid op het gebied van duurzame inzetheid van de mens, wat zorgt voor veilige, gezonde, productieve en betrokken medewerkers die met plezier aan het werk zijn. Hier werken wij aan gedurende hun hele (werkende) leven en loopbaan, zodat zij hun pensioen gezond kunnen beginnen. In onze beleidsverklaring staan genoemde punten concreet uitgewerkt. In het meerjarenplan zijn concrete acties op basis van ambitiedoelen per thema in de tijd uitgezet. Op deze manier werken we bij BOOM element met het gehele team samen aan het verwezenlijken van deze beleidsdoelstellingen.

“Een betere biodiversiteit, klimaat, milieu, circulariteit, veiligheid en gezondheid… begint bij ons allemaal!

 

Beleidsverklaring Boomelement

 

Meerjarenplan Boomelement Duurzaamheid

 

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van transportmiddelen en materieel en het gebruik van duurzame energie. Om inzicht te geven hebben wij de volgende documenten gepubliceerd;

 

3.A.1 CO2 Footprint 2023 H1

3.A.1 CO2 Footprint 2022

3.A.1 CO2 footprint 2022 6M

3.A.1 CO2 Footprint 2021

3.A.1 CO2 footprint 2021 6M

3.A.1 CO2 footprint 2020

3.A.1 CO2 footprint 2020 6M

3.A.1 CO2 footprint 2019 (referentiejaar)

3.B.1 CO2-reductie doelstellingen

3.D.1 Keteninitiatief

19049-8-2020

19049-8-2020deelcertificaat CO2 N3

Klik hier voor informatie op website SKAO