Boomverzorging

 

 Boomonderzoek

 Contact

 Privacyverklaring

 Realisatie

 

 Projecten

 Certificeringen

 Vacatures

Klapstraat 1b

6654 AL Afferden (Gld)

info@boomelement.nl

tel: 026-848 4328

tel: 0487-511 504

Boomonderzoek & -advies

Op basis van onze jarenlange ervaring in boomonderzoek, het opstellen van adviezen en onze kennis uit actuele studies en vakspecifieke ontwikkelingen zijn wij allround inzetbaar voor al uw vraagstukken omtrent bomen.

 

Onderzoek wordt veelal ingezet voor het in kaart brengen van veiligheid en vitaliteit van het boombestand. In het onderzoek volgen we een gestructureerde richtlijn om te komen tot de juiste probleemstelling. Onze onderzoeken en adviezen zijn vooraf afgestemd op uw specifieke boom-vraagstuk. Neem contact op voor meer info.

Boominventarisatie & Boomveiligheid

Groeiplaatsonderzoek

Boom Effect Analyse

Verplantbaarheidsonderzoek

Boomtaxatie & boomschade

Projecten

 
 

Boominventarisatie en -veiligheid

Een van de belangrijkste redenen voor boominventarisatie en –controle is de zorgplicht die de boomeigenaar heeft volgens de wet over zijn/haar bomen. Elke boomeigenaar is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn boom, tenzij aantoonbaar is dat men voldoende zorg heeft besteed aan de boom. Bijvoorbeeld door het beoordelen van de boom door een deskundige. Een dergelijke beoordeling voeren wij uit volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment).

 

De term VTA staat voor een wijze van onderzoek naar de stabiliteit en conditie van bomen. Bij dit systeem wordt ervan uitgegaan dat elke boom zijn eigen lichaamstaal spreekt. Afwijkingen in deze lichaamstaal geven een indicatie over de toestand van de boom. De VTA-controle is altijd uitsluitend indicatief. Als er geen symptomen zijn die aanleiding geven tot twijfels, dan kan worden aangenomen dat de boom veilig is.

 

Groeiplaatsonderzoek

Een verminderde conditie van een boom kan verschillende oorzaken hebben. Vele hiervan hebben te maken met de groeiplaats van de boom. Om maatregelen te kunnen treffen die de conditie van de boom kunnen verbeteren, moeten we precies weten wat er de oorzaak is. Een groeiplaatsonderzoek is dan noodzakelijk.

 

Uiteindelijk moeten de onderzoekresultaten van een degelijk groeiplaatsonderzoek worden vertaald naar een advies voor groeiplaatsverbetering. Indien de situatie geen toekomst-perspectief biedt, moet geadviseerd worden om een boom te verwijderen.

 

Voor meer informatie over groeiplaatsonderzoek, neemt u vrijblijvend contact op via onderstaande gegevens.

 

 

Boom Effect Analyse

Als gevolg van (her-)inrichting van de openbare ruimte behoren bomen betrokken te worden bij de planvorming voor een duurzame instandhouding van de aanwezige bomen. Een Boom Effect Analyse (BEA) is een instrument om bomen beter in beeld te krijgen en te beoordelen wat het effect van de (her-)inrichting is op de bomen.

 

Vervolgens kan bepaalde worden of de voorgenomen plannen doorgang kunnen krijgen én welke maatregelen getroffen moeten worden voor duurzame instandhouding van de bomen. Met onze kracht in kennis van wortel tot top voeren wij graag voor u een BEA uit en stellen wij het daaruit voortkomende advies op.

 

Verplantbaarheidsonderzoek

Het verplanten van bomen is geen eenvoudige klus. Hiervoor heeft u onze specialisten nodig. De vele aspecten bepalen de mogelijke verplantbaarheid. Onze kennis en ervaring over de bodemgesteldheid, het wortelgestel en de vitaliteit van de boom zullen resulteren in het verplantingsadvies.

 

De technieken die wij toepassen voor het verplanten zijn gebaseerd op de juiste kennis en ervaring. Het uitvoeren van deze opdracht pakken wij graag met beide handen voor u aan. Met uw investering in een dergelijke verplanting draagt u bij aan meer leefbaarheid voor de omgeving door een boom met toekomstperspectief een nieuwe locatie te geven.

 

Boomtaxatie en -schade

Bomen zijn zeer waardevolle elementen in de natuur en in stedelijk gebied. Soms kan het van belang zijn om de exacte waarde van een boom te berekenen.

 

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij:

  • Bepalen van schade aan kroon-, stam- en wortel-/groeiplaats
  • Waardebepaling van bomen en plantsoen
  • Een juridisch geschil
  • Beschadiging van een boom n.a.v. bijvoorbeeld een aanrijding
  • Indien de afweging moet worden gemaakt om de boom te behouden of te kappen

 

Alle waardebepalingen en taxaties worden berekend door een taxateur die geregistreerd is bij de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs voor Bomen).

 

Is er ook aan uw boom schade ontstaan? Onze taxateur praat graag met u over de mogelijkheden.